Allmänna frågor

Finns det några bra kurser för oss som vill veta mer ?

Svar;
Svensk Inkasso har ett populärt kursutbud. Se under fliken ”Utbildning”.
– Ett certifieringsprogram där man väljer att gå hela programmet eller enstaka dagar
– En påbyggnadsutbildning på två dagar
– Enstaka seminarium

Hur får jag mer information om vad som händer i branschen ?

Svar;
Anmäl dig för utskick av ”Nyhetsbrevet” som är ett digitalt nyhetsbrev fullt med information om allt som berör branschen. Gå in under fliken ”Nyhetsbrev”

Vad menas egentligen med Inkasso ?

Svar;
Inkasso är ett påtryckningsmedel att få betalt på ett lagreglerat sätt. Till skillnad från en vanlig betalningspåminnelse finns det en ”hotbild” i form av att det blir en konsekvens om inte betalning sker.
– Ett banklån kommer sägas upp
– Ett ärende kommer överlämnas till kronofogde eller tingsrätt
– En tjänst kommer upphöra
– En leverans kommer utebli

Finns det någon myndighet som utövar tillsyn över inkassobolagen ?

Svar;
För att bedriva inkassoverksamhet för andras räkning krävs tillstånd från Datainspektionen. En grundlig prövning sker före det att tillstånd beviljas. Inkassobolagen har att följa inkassolagen och det viktiga begreppet ”god inkassosed”- och detta under straffansvar. Även de bolag som inte behöver tillstånd (hanterar inkasso för egen räkning) måste följa god inkassosed.
Datainspektionen får inte många klagomål i förhållande till den volym av inkassoärende som skickas ut varje år. Inkassobolagen sköter sig väl och har stor kunskap om hanteringen av inkassoärenden.

Hur många inkassotillstånd finns det ?

Svar;
Det finns nu (2015) ca 220 inkassotillstånd. Många av tillstånden är kopplade till inkassobolag men även jursitfirmor, redovisningsbyråer och andra företag som arbetar med inkassoverksamhet för andras räkning har tillstånd. Samtliga tillståndshavare finns på Datainspektionens hemsida ( www.datainspektionen.se)

Vad finns det för regler kopplade till inkassoverksamhet ?

Svar;
Alla som bedriver inkassoverksamhet, med eller utan tillstånd måste följa inkassolagen (1974:182). Därutöver har tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen meddelat föreskrifter om ”god inkassosed”. I övrigt finns ett flertal lagar som kan komma att bli aktuella i samband med inkassoverksamhet; köplag, konsumenköplag, räntelag, avtalslag, lag om summarisk process och handräckning, utsökningsbalken är några…

Hur får jag mer information om vad som händer i branschen ?

Svar;
Anmäl dig för utskick av ”Nyhetsbrevet” som är ett digitalt nyhetsbrev fullt med information om allt som berör branschen. Gå in under fliken ”Nyhetsbrev”