Bluffaktura

Har du fått en faktura utan att du har beställt eller köpt en vara eller en tjänst ska du klaga. Det är viktigt att du agerar så att avsändaren förstår att du anser att kravet är felaktigt.

Bluffakturor kan skickas till både dig som privatperson och till ditt företag.

Om du inte klagar finns det risk att fakturan skickas till kronofogden. Redan ansökan till kronofogden noteras i kreditupplysningsregistren för företag.

För privatpersoner kommer en notering i kreditupplysningsregistren registreras när kronofogden fastställer skulden i ett så kallat utslag. Noteringen är det som brukar kallas en betalningsanmärkning. Detta kan innebära skada för dig när någon vill informera sig om din kreditvärdighet. Om du bestrider måste fakturautställaren istället ansöka om stämning i domstol. Denna ansökan noteras inte i något kreditupplysningsregister.

Det finns mer information att läsa om bluffakturor på dessa webbplatser:
www.konsumentverket.se
www.kronofogden.se
www.svenskhandel.se (med varningslista på oseriösa företag)
www.datainspektionen.se
www.foretagarna.se