Nyheter

Nytt nyhetsbrev (november 2017) ute, ladda ned under nyhetsbrev

Svensk Inkasso Cert. utbildning startar 19/3-2018 i Stockholm & 22/3 i Göteborg
Läs mer under utbildning

Svensk inkasso´s Höstmöte 5 Oktober 2017
Presentationer från anföranden
1.Anna Eidvall, Intrum Justitia och Claes Månsson
2. Stanley Greenstein
3. Jonas Frycklund, bitr. chefsekonom Svensk Näringsliv

Nytt nyhetsbrev ute, ladda ned under nyhetsbrev

Svensk Inkasso Årsmöte 27/4-2017
Presentationer från anföranden:
1. Anförande av Claes Månsson om statistik 2016
2. Anförande av Konsumentverket


Presentationer från anföranden 6 oktober 2016 på Ulfsunda Slott
1. Anförande av Andreas Eskilsson, KFM i Gävle
2. Anförande av BUS föreningen
3. Anförande av vice Riksbankschef Henry Ohlsson
4. Anförande av Lars Hansén, Enigio

Presentationer från anföranden 21 april 2016 på Grand Hôtel
1. Anförande Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde
2. Utredningar, Claes Månsson


ARKIV:
Presentationer från Årsmöten och Höstmöten 2010-2015, ladda ned här