Föreläsare på certifieringsutbildningen

Marie Bråberg Marie Bråberg
Marie har under många år arbetat både som föreläsare och som rektor för certifieringsutbildningen. Jurist med bakgrund både från inkassobolag samt advokatbyrå. Marie har parallellt med sina uppdrag undervisat för det privata näringslivet, för YH-utbildningar och i många andra sammanhang. På uppdrag av Bonniers har hon skrivit en bok om juridik i praktiken 2012.
Michael Knutsson Michael Knutsson
Michael gjorde, efter juristexamen i Lund 1989, notarietjänstgöring hos Värnamo tingsrätt och arbetade 1992–2001 på advokatbyråer i Stockholm. Var medlem i Sveriges Advokatsamfund 1995–2001. Började hos Ackordscentralen år 2001. Michael är specialiserad på obeståndsjuridik med inriktning på ackord, företagsrekonstruktioner, likvidationer och konkurser.
Anders Cardell Anders Cardell
Ansvarig för egna fordringar på ett av Europas led­ande företag inom konsumentinkasso och långtids­bevak­ning. Anders har arbetslivserfarenhet från bank, inkassobolag samt kreditmarknadsbolag och har en controller-utbildning i grunden. Han är medförfattare till boken Kredit- och Inkassohandboken och har även suttit med i styrelsen för branschorganisationerna Sveriges inkassoorganisation och Svensk Inkasso.
Maria Nyrén Ivarsson Maria Nyrén Ivarsson
Jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetet större delen av sitt yrkesverksamma liv inom inkassobranschen, bl.a. Transcom CMS, och skriver också i Svensk Inkassos nyhetsbrev.
Ett av Marias specialområden är preskription.
Susanne Feinsilber
Advokat och delägare i Advokatfirman Bratt & Feinsilber AB. Internationella studier vid Bologna 1987–1988. Undervisat såväl före som under advokattiden. Arbetar bland annat med skade­ståndsrätt, affärsjuridik och personskador i Sverige och internationellt.
Malin Fredholm Malin Fredholm
Malin är jurist i Team Näringsliv på Datainspektionen. Hon arbetar bland annat med tillståndsgivning och tillsyn över inkassobranschen. Hon har skrivit de nya allmänna råden om tillämpningen av inkassolagen som kom i för något år sen.
Mercedes Anderås Mercedes Anderås
Mercedes är advokat och har arbetat på Advokatfirman Vinge KB sedan 2009. Mercedes arbetar med bred affärsjuridik och är inriktad mot fastighets- och obeståndsrätt, med särskilt fokus på konkursrelaterad juridik i samband med konkursförvaltning. Hon har ett stort intresse för undervisning och föreläser om obeståndsrätt bland annat på Göteborgs universitet.
Pia Nilsson
Pia är konsult inom kundrelationer och kommunikation sedan 12 år och är grundare och delägare i Merkomm AB. Pia vet vad som krävs för att lyckas med sin kundkommunikation. Pia utgår utifrån mottagaren till informationen och visar hur du kan anpassa ditt sätt att kommunicera för att få som du vill. Som konsult har hon utbildat och coachat medarbetare och chefer i många olika branscher, främst inom försäkring, bank och inkasso