Föreläsare på certifieringsutbildningen

Marie Bråberg Marie Bråberg
Marie har under många år arbetat både som föreläsare och som rektor för certifieringsutbildningen. Jurist med bakgrund både från inkassobolag samt advokatbyrå. Marie har parallellt med sina uppdrag undervisat för det privata näringslivet, för YH-utbildningar och i många andra sammanhang. På uppdrag av Bonniers har hon skrivit en bok om juridik i praktiken 2012.
Pernilla Norberg
Pernilla är verksam som advokat och har varit verksam under 10 år. Hon har arbetat på Juristbyrå och advokatbyråer. Pernilla arbetar med affärsjuridiken, fastighets- och obeståndsrätt med särskild fokus på företagsrekonstruktioner. Pernilla både arbetar med och föreläser i rättsområdet obeståndsrätt.
Anders Cardell Anders Cardell
Ansvarig för egna fordringar på ett av Europas led­ande företag inom konsumentinkasso och långtids­bevak­ning. Anders har arbetslivserfarenhet från bank, inkassobolag samt kreditmarknadsbolag och har en controller-utbildning i grunden. Han är medförfattare till boken Kredit- och Inkassohandboken och har även suttit med i styrelsen för branschorganisationerna Sveriges inkassoorganisation och Svensk Inkasso.
Maria Nyrén Ivarsson Maria Nyrén Ivarsson
Jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetet större delen av sitt yrkesverksamma liv inom inkassobranschen, bl.a. Transcom CMS, och skriver också i Svensk Inkassos nyhetsbrev.
Ett av Marias specialområden är preskription.
Susanne Feinsilber
Advokat och delägare i Advokatfirman Bratt & Feinsilber AB. Internationella studier vid Bologna 1987–1988. Undervisat såväl före som under advokattiden. Arbetar bland annat med skade­ståndsrätt, affärsjuridik och personskador i Sverige och internationellt.
Malin Fredholm Malin Fredholm
Malin är jurist i Team Näringsliv på Datainspektionen. Hon arbetar bland annat med tillståndsgivning och tillsyn över inkassobranschen. Hon har skrivit de nya allmänna råden om tillämpningen av inkassolagen som kom i för något år sen.
Mercedes Anderås Mercedes Anderås
Mercedes är advokat och har arbetat på Advokatfirman Vinge KB sedan 2009. Mercedes arbetar med bred affärsjuridik och är inriktad mot fastighets- och obeståndsrätt, med särskilt fokus på konkursrelaterad juridik i samband med konkursförvaltning. Hon har ett stort intresse för undervisning och föreläser om obeståndsrätt bland annat på Göteborgs universitet.
Mikael Lindfors
Konsult inom affärsutveckling, marknadsstrategier, tillväxtrådgivning och kommunikation. Lång erfarenhet inom kundrelationer – lösningsfokuserad affärsdialog. Har utbildat/coachat chefer och medarbetare i flera branscher. I utbildningen förhandling och kommunikation utgår Mikael ifrån att “personanpassad kommunikation är nyckeln till framgång” och vikten av att ”aktivt lyssna efter det värde som kunden/gäldenären efterfrågar”