Inkassokrav

Om du har fått ett inkassokrav innebär det att du inte betalat för en vara eller en tjänst.

Har du frågor om inkassokravet ska du kontakta den som har skickat kravet. Svensk Inkasso kan inte hjälpa dig eller svara på några frågor om ditt ärende.

Har du fått ett inkassokrav finns följande alternativ;

1. Anser du att kravet är korrekt ska du erlägga skulden på det sätt som är angivet i inkassokravet. Ärendet kommer då att avslutas. Ingen myndighet blir inblandad ingen registrering sker i något offentligt register.

2. Anser du att kravet är korrekt men inte har möjlighet att betala för tillfället ska du också kontakta den som skickat kravet. Det kan finnas flera olika lösningar, en är möjligheten att lägga upp en avbetalningsplan.

3. Anser du att kravet är felaktigt är det viktigt att du kontaktar avsändaren av kravet inom den tid som anges. Du måste då bestrida kravet. Är du inte överens med den som kräver dig måste ärendet troligtvis få en prövning i tingsrätten.

Vill du veta mer om inkasso i allmänhet se vidare på ;

allmän information om inkasso under fliken ”Frågor och Svar”
vilka lagar och regler som gäller under fliken ”Lagar/länkar”
information om Inkassonämnden under fliken ”Inkassonämnd” om du anser att den som skickat kravet gjort det i strid med god inkassosed.