Jag har fått inkassokrav – vad gör jag?

Vad är egentligen ett inkassokrav ?

Svar;
Ett inkassokrav är ett kravbrev som innehåller en starkare påtryckning än en vanlig betalningspåminnelse. Det är steget före en rättslig åtgärd så det är viktigt att agera på rätt sätt. Du ska betala kravet om det stämmer att du är betalningsskyldig.
Tycker du att något är fel ska du höra av dig till avsändaren av inkassokravet omgående.

Varför har jag fått ett inkassokrav ?

Svar;
Ett inkassokrav skickas om du inte betalat för en vara eller en tjänst. Det är inte säkert att du fått en påminnelse före eftersom företag / inkassobolag inte behöver skicka en påminnelse (undantaget parkeringsavgifter).

Kan Svensk Inkasso hjälpa mig på något sätt?

Svar;
Nej- Svensk Inkasso tillhandahåller ingen hjälp i det enskilda fallet. Det är en intresseorganisation för inkassobranschen och har allmän information om inkasso. Du måste alltid vända dig till avsändaren av inkassokravet om du vill diskutera kravet.

Vad ska jag göra när jag fått ett inkassokrav ?

Svar;
Det viktiga är att du agerar. Det kan innebära att
1. Du betalar i enlighet med anvisningarna på kravet
2. Du bestrider om du anser att kravet är felaktigt (helst skriftligen)
3. Du kontaktar fordringsägaren eller inkassobolaget (om fordringsägaren använder sig av ett inkassobolag ) och försöker diskutera en avbetalningsplan.

Blir jag registrerad i något ”inkassoregister” ?

Svar;
Många tror att det finns ett centralt inkassoregister- det är fel. Du finns endast registrerad hos inkassobolaget eller hos fordringsägaren. För bägge gäller personuppgiftslagen vilket innebär att endast relevanta uppgifter får noteras.

Får jag en betalningsanmärkning av ett inkassokrav ?

Svar;
Nej. En betalningsanmärkning uppstår när kronofogden har fastställt en skuld för en enskild människa. För juridiska personer ( företag) uppstår betalningsanmärkningen redan vid ansökningstillfället hos kronofogden. Obs- en betalningsanmärkning är en notering som finns i kreditupplysningar.

Får vem som helst skicka ett inkassokrav ?

Svar;
Alla som är fordringsägare dvs alla som har en fordran på någon har rätt att skicka ett inkassokrav. Obs- att ett företag som hjälper andra med inkassoverksamhet måste ha tillstånd från Datainspektionen. Det gäller således alla inkassobolag.

Får man skicka inkassokrav även om jag inte fått påminnelse ?

Svar;
Ja, eftersom påminnelsen inte är ett måste väljer många fordringsägare att hoppa över detta steg. (Finns vissa undantag, t.e.x parkeringeavgifter).

Vad ska jag göra om jag känner mig illa behandlad av den som skickar inkassokravet ?

Svar;
Du kan vända dig till tillståndsmyndigheten som heter Datainspektionen. En anmälan kan prövas om den som skickat inkassokravet använt sig av ”tvivelaktiga”metoder det vill säga ej följt god inkassosed.
Det finns även möjlighet att vända sig med en anmälan till Inkassonämnden- branschens egen etiknämnd. Inkassonämnden prövar ärendet utifrån reglerna om ”god inkassosed”.

Hur gör jag om inkassokravet inte stämmer ?

Svar;
Då måste du omgående kontakta den som skickat inkassokravet. Om något är oklart är det viktigt att det reds ut. Bestrider du kravet ( dvs det finns ingen grund för kravet) måste ärendet få sin prövning i tingsrätten.

Vad betyder gäldenär och borgenär ?

Svar;
Det finns många olika begrepp för samma sak:
En gäldenär är det samma som den som är betalningsskyldig- en låntagare.
En borgenär är det samma som en fordringsägare- en långivare.
( Obs, inte att blandas samman med borgensman som är den som får betala om inte
gäldenären kan betala).

Måste jag betala inkassokostnaden ?

Svar;
Inkassokostnaden är idag 180 kr och bestämd enligt lag. Det är en kostnad som måste erläggas i och med att ett inkassokrav behövt skickas ut.

Måste jag betala dröjsmålsränta ?

Svar;
Får inte fordringsägaren betalning enligt överenskommelse finns alltid en rätt att ta ut dröjsmålsränta mot företag. Mot en privatperson måste uttag av dröjsmålsränta föregås av information. Storleken på dröjsmålsräntan kan vara enligt avtal eller om avtal saknas enligt räntelagen ( 8%enheter över den gällande referensräntan).