Jag har inte fått betalt – vad gör jag?

Måste jag använda ett inkassobolag ?

Svar;
Det är frivilligt att anlita ett inkassobolag. Många företag bedriver egen inkassoverksamhet. Det finns flera parametrar att väga in såsom exempelvis; vad har vi för egna resurser och kunskap, tekniska lösningar, tid och typ av kunder.

Är alla inkassobolag medlemmar i Svensk Inkasso ?

Svar;
Nej, det är helt frivilligt att vara med. De flesta inkassobolag i Sverige är dock med då de ser fördelar att organisera sig kring vissa juridiska, tekniska och etiska frågor.

Behöver jag ha tillstånd för att bredriva egen inkassoverksamhet ?

Svar;
Nej, det är endast om man bedriver inkassoverksamhet för andras räkning som tillstånd behövs. ( Det är Datainspektionen som är tillståndsmyndighet).

Kan jag vara med i Svensk Inkasso även om jag inte har tillstånd för inkassoverksamhet ?

Svar;
Ja, det går bra. De företag som inte har inkassotillstånd och som är intresserade av branschen kan ansöka om ”associerat ” medlemsskap.

Får man lägga på en inkassokostnad även om man inte är ett inkassobolag ?

Svar;
Ja, ett inkassokrav som skickats ut på grund av att en fordran ej blivit betald och som överensstämmer med §5 inkassolagen ( kravet ska ha ett visst innehåll) får påföras en lagstadgad inkassokostnad på 180 kr.