Juristkommittén

Juristkommittén är Svensk Inkassos fackkommitté för uppföljning och analys av lagförslag, förordningar och prejudicerande domar som påverkar inkassobranschens verksamhet. Kommittén bemannas av jurister från medlemsföretagen och arbetet leds av Svensk Inkassos ordförande. Kommittén utgör också styrelsens beredningsorgan inför beslut i ovanstående frågor. I frågor gällande juristkommittén och dess arbete hänvisas till ordföranden i Svensk Inkasso.