Kontakt/anmälan

Svensk Inkasso, Inkassonämnden
Box 10022,
181 10 Lidingö

Tel: 08-731 43 90

E-post: kansliet@svenskinkasso.se

Anmälan
Den som genom, eller i samband med inkassoärende blivit utsatt för en åtgärd som kan anses oetisk eller i övrigt stridande mot god inkassosed kan anmäla detta till Inkassonämnden.
Inkassonämnden behandlar endast åtgärder som genomförts för högst sex månader sedan. Anmälan skall ske skriftligen till nämndens kansli via vanligt brev, fax eller e-post och skall innehålla:
– anmälarens namn och adress
– vilken åtgärd det rör sig om
– datum för åtgärden
– vilket företag som anmälningen riktar sig mot
– ett klart yrkande, OBS! Inkassonämnden dömer ej ut skadestånd
Anmälan bör dessutom innehålla:
– adress till företaget