Kunskapspass för medlemmar

Fortbildningsförmiddag på det årliga höstmötet i oktober
Kunskapspass för medlemmar

Aktuell branschinformation tas upp som kopplas till juridiska och praktiska frågor.
Separat inbjudan kommer.