Lagar/Länkar

Under denna flik finner du de lagar, anvisningar och tillämpningar som styr dagens inkassohantering. Det finns mycket att ta hänsyn till och det är flera myndigheter och aktörer som berörs. Genom att söka på dessa hemsidor kan du finna ett brett spektrum av både svar och frågeställningar. De flesta hemsidor har en sökfunktion där du kan skriva in det nyckelbegrepp som du vill fördjupa dig i.