Länkar – myndigheter/organisationer

• Datainspektionen www.datainspektionen.se
God inkassosed
PUL
Kreditupplysning
Inkassotillstånd
• Kronofogdemyndigheten www.kronofogden.se
Betalningsföreläggande
Verkställighet
Skuldsanering
• Sveriges domstolar www.domstol.se
Stämning/tvist
• Inkassonämnden www.svenskinkasso.se
Uttalanden
• Konsumentverket www.konsumentverket.se
• Finansinspektionen www.fi.se
• Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se
• Svensk Handel www.svenskhandel.se
Varningslistan
• Regering www.regeringen.se
• Riksdag www.riksdagen.se