Medlemmar

Svensk Inkasso har 43 medlemmar (M) / associerade (A) medlemmar.
Vill du bli medlem i Svensk Inkasso, se informationen efter medlemsregistret nedan.

Företag Adress Postnr Ort Epost Telefon Mtyp
Aptic AB
 G:a Kungsvägen 54 541 32 Skövde info@aptic.se A
Alektum Group AB Box 11108 404 23 Göteborg anders.svensson@alektum.com 031-3480100 M
Almi Företagspartner AB Box 168 831 22 Östersund peter.lindgren@almi.se 063-4530300 A
Axactor Sweden
Box 11471 404 30 Göteborg kundservice@axactor.com 031-3833810 M
Collector Inkasso AB Norra Drottningg. 28 451 31 Uddevalla info@collectorinkasso.se 0522-400000 M
EFAB Inkassobolagen AB Box 7384 187 15 Täby inkassobolagen@gmail.com 08-54474030 M
Euro Finans AB Box 167 221 00 Lund aja@eurofinans.se 046-312020 M
Eurocredit Box 27218 102 53 Stockholm claes.svensson@euro.se 08-5793500 M
GE Money Bank AB FE 326 182 82 Stockholm karin.roden@santanderconsumer.se 08-55951020 A
arvato Finance AB
Box 1143 432 15 Varberg info.se@gothiagroup.com 0340-664400 M
Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm info@marginalen.se 010-4951000 M
Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm r.westlund@intrum.com 08-6167700 M
Eveda AB
Vintergatan 42 541 33 Skövde  eva@eveda.se A
Invoice Finance AB Gustav Adolfs Torg 47 211 39 Malmö bjorn.ericson@invoice.se 040-396820 M
ISS Facility Services AB Box 307 751 05 Uppsala anders.ringvall@se.issworld.com 018-184100 A
Juridik- och inkassobyrån i Småland HB Norrgatan 15 352 31 Växjö juridik.inkasso@telia.com 0470-36230 M
Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm jens.blomquist@kammarkollegiet.se 08-7000800 A
Kredithanterarna i Sthlm AB Box 1203 171 23 Solna robert.johansson@kredithanterarna.se 010-1959660 M
Kredinor AB 106 35 Stockholm kundservice@kredinor.se 08-156200 M
Landstinget i Värmland Livinkasso 651 82 Karlstad mona.rohr@liv.se 054-614311 A
Lindorff Sverige AB Box 47297 100 47 Stockholm  info@lindorff.com 08-58728100 M
NIFAB Inkasso & Juridiska Byrå Eddavägen 15 182 63 Djursholm ulf@nifab.net 08-6673116 M
PayEx Finance AB St Hansplan 1 621 88 Visby mia.enblom@payex.com 0498-202313 M
Prioritet Inkasso AB Box 7015 121 07 Stockholm-Globen ChristerP@prioritet.se 08-6525000 M
PRA Group Sverige AB
753 83 Uppsala kundservice@pragroup.com M
Profina AB Box 10020 121 26 Stockholm-Globen malin.bylund@profina.se 08-6005400 M
Prubor Förvaltning AB Fabriksgatan 54 A 702 23 Örebro prubor@prubor.se 019-107365 A
Riksbyggen Box 46 721 04 Västerås fredrik.x.lindstrom@riksbyggen.se 021-408505 A
SEB AB 106 40 Stockholm christian.sterner@seb.se 0771-621000 A
SEB Kort AB 103 83 Stockholm sebkort.inkassosthlm@seb.se 08-147280 A
Sergel Kredittjänster AB Box 17842 118 94 Stockholm magnus.melberg@teliasonera.com 08-4526200 M
Sileo Kapital AB Olof Palmesgata 11 461 30 Trollhättan info@sileokapital.com 010-5507800 M
Svalefelt Solutions AB
Box 11051 404 22 Göteborg daniel@svalefelt.se 0707-673009 A
Svea Inkasso AB Box 101 169 81 Solna mats.karsrud@sveaekonomi.se 08-7359000 M
Svenska EuropaInkasso AB Box 4212 203 13 Malmö info@europainkasso.se 040-917240 M
Swedbank AB Junohällsvägen 1 105 34 Stockholm gunilla.brette@swedbank.se 08-58597219 A
Swesum Inkasso AB Box 543 901 10 Umeå marianne.railert@swesum.se 090-125960 M
Sörminkasso Landstinget i Sörmland 611 88 Nyköping anette.eriksson@dll.se 0155-245000 A
Tieto Sweden AB Box 147 541 23 Skövde kristina.lindgren@tieto.com 0500-445800 A
Trafikförsäkringsföreningen Box 24035 104 50 Stockholm anders.tyrenberg@tff.se 08-52278200 A
UC AB 117 88 Stockholm info@uc.se 08-6709000 A
Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg michael.marchal@visma.se 042-247400 M
Victor Sjögrim AB
Box 3609 103 59 Stockholm info@victorsjogrim.se 08-51816620 M

Vem kan bli medlem/associerad medlem?
Företag/organisation som bedriver yrkesmässig inkassoverksamhet och som har tillstånd av Datainspektionen (eller Finansinspektionen) kan ansöka om medlemskap i Svensk Inkasso.

Företag/organisation som bedriver inkasso för egen räkning utan tillstånd av Datainspektionen (Finansinspektionen) eller i övrigt har intresse för inkassobranschen kan ansöka om associerat medlemskap i Svensk Inkasso.

Hur blir man medlem?
Ansökan om medlemskap/associerat medlemskap skall skriftligen inges till styrelsen i vilken skall framgå att sökanden förbinder sig att vid beviljat medlemskap följa föreningens stadgar. Till ansökan skall bifogas de handlingar sökanden önskar åberopa. Följande handlingar skall inges:

  • årsredovisning jämte revisionsberättelse för det antal år som begärs *
  • registreringsbevis
  • uppgift om ägare om sökanden är juridisk person, respektive uppgift om styrelseledamöter i sådant ägarbolag, samt motsvarande uppgifter för eventuellt moderbolag till ägarbolaget
  • standardavtalsvillkor och marknadsföringsmaterial som tillämpas gentemot kunder (inkasso för annans räkning)
  • Datainspektionens (eller i förekommande fall, Finansinspektionens) tillstånd att bedriva verksamhet *
  • handling som utvisar att verksamheten täcks av ansvarsförsäkring, (inkasso för annans räkning)
  • övriga handlingar som styrelsen begär

Ytterligare information finns i föreningens stadgar. Det går också bra att kontakta kansliet med frågor om medlemskap.