Om oss

ball-665090_1280-300x300
Svensk Inkasso är branschorganisationen för de svenska inkassoföretagen. Även kreditkortsföretag, banker, finansbolag, kommuner, landsting, försäkringsbolag och andra företag som bedriver inkasso för egen räkning eller i övrigt har intresse av inkassomarknaden medverkar i föreningen som associerade medlemmar. Föreningen bildades år 2007, men branschen har varit organiserad sedan 1970-talet.

Även om branschen är organiserad verkar alla bolag i konkurrens med varandra.
presentation-407291_1280
Svensk Inkasso är en ideell förening med styrelserepresentanter från medlemsföretagen. Föreningens ordförande är oberoende och verksam som advokat och affärsjurist. Föreningen tillvaratar medlemsföretagens, branschens och borgenärernas intressen i inkasso- och kredithanteringsfrågor i vid mening.

mark-516279_1920Föreningen svarar för ett gott samarbetsklimat mellan medlemsföretagen och andra av branschens aktörer i näringsliv och förvaltning. Föreningen arbetar aktivt för att påverka lagstiftning och lagtillämpning i frågor som är viktiga för medlemsföretagen, borgenärerna och för branschen. Svensk Inkasso verkar för att upprätthålla och utveckla god inkassosed och en god etik i branschen. Föreningen bedriver utbildningsverksamhet kopplat till ett certifieringsprogram i syfte att upprätthålla och höja utbildningsstandarden inom inkassoyrket. Föreningen ger ut ett nyhetsbrev som distribueras till medlemmar och andra intressenter.