Om vår utbildning

IMG_1576_utb
Unik utbildning!
Svensk Inkasso har en egen aktiv utbildningsverksamhet som vuxit fram genom de utbildningsbehov medlemsföretagen haft. Den praktiska och juridiska hanteringen av fordringar ställer stora kompetenskrav på de handläggare som arbetar med denna verksamhet. Många rättsområden berörs utöver den praktiska kunskap som fordras för att effektivt finna lämpliga lösningar för bästa ekonomiska utfall. Att kunna kommunicera och förhandla är också viktiga kunskapsområden.

Öppen för alla!
Utbildningen är öppen och lämplig för alla:
• Medlemsföretag såsom företag med inkassotillstånd
• Företag som bedriver egen inkassoverksamhet
• Företag med allmänt intresse för de utbildningsområden som erbjuds
• Privatpersoner som vill förbättra sina kunskaper
• Handläggare inom stat och kommun
• Budget & skuldrådgivare

Hög kvalitet till låg kostnad!
Priset är konkurrenskraftigt för alla och därutöver reducerat för medlemmarna. Kvaliteten på utbildning, föreläsare och utbildningsmiljö skall vara hög. Deltagarnas utvärderingar tillsammans med löpande branschutveckling skall ligga till grund för att utbildningen alltid skall vara aktuell och hålla denna höga kvalitet.

Svensk Inkasso erbjuder följande utbildningar:
utbildningar