Branschorganisationen för
Sveriges inkassobolag

Svensk Inkasso är en förening för företag, kommuner och myndigheter som arbetar med inkassoverksamhet i Sverige. Vi verkar för en etisk och seriös indrivning som hjälper borgenärer att få betalt, som motverkar överskuldsättning och som upprätthåller betalningsmoralen i samhället.

Aktuellt i Svensk Inkasso

Här visas kommande och aktuella evenemang och nyheter i branschorganisationen. Klicka på pilarna för att bläddra.

date_range
date_range 2020-06-25
Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2020 – Stockholm
<h2>Om certifieringsutbildningen</h2><p>Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.</p><p>Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.</p><p>Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.</p><p>Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.</p><p>För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.</p><p>För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns möjlighet att certifiera sig genom att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Men vi rekommenderar att du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.</p><h2>Enstaka kurs utan certifiering</h2><p>Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller 2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.</p><p>Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.</p><h2>Pris (exkl. moms)</h2><p><em>Icke medlem, hela programmet:</em> 35.000 kr<br><em>Medlem, hela programmet:</em> 33.000 kr<br><em>Enstaka kursdagar icke medlem:</em> 4.900 kr<br><em>Enstaka kursdagar för medlemmar:</em> 4.700 kr<br><em>Icke medlem som endast deltar dag 8: (halvdag)</em> 2.500 kr<br><em>Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag):</em> 2.300 kr<br><em>Endast tentamen:</em> 800 kr</p><p>Priset inkluderar föreläsning, lunch, fm-em kaffe och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.</p><p><a href="https://svenskinkasso.se/anmalan/">Till anmälan</a></p>
Kategori: Evenemang
date_range
date_range 2020-06-25
Svensk Inkassos certifieringsutbildning hösten 2020 – Göteborg
<h2>Om certifieringsutbildningen</h2><p><em>Utbildningen är fullbokad – du kan fortfarande anmäla dig, men kommer då att ställas på reservlista.</em></p><p>Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.</p><p>Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.</p><p>Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.</p><p>Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.</p><p>För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.</p><p>För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns möjlighet att certifiera sig genom att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Men vi rekommenderar att du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.</p><h2>Enstaka kurs utan certifiering</h2><p>Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller 2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.</p><p>Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.</p><h2>Pris (exkl. moms)</h2><p><em>Icke medlem, hela programmet:</em> 35.000 kr<br><em>Medlem, hela programmet:</em> 33.000 kr<br><em>Enstaka kursdagar icke medlem:</em> 4.900 kr<br><em>Enstaka kursdagar för medlemmar:</em> 4.700 kr<br><em>Icke medlem som endast deltar dag 8: (halvdag)</em> 2.500 kr<br><em>Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag):</em> 2.300 kr<br><em>Endast tentamen:</em> 800 kr</p><p>Priset inkluderar föreläsning, lunch, fm-em kaffe och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.</p><p><a href="https://svenskinkasso.se/anmalan/">Till anmälan</a></p>
Kategori: Evenemang
Se alla

Våra utbildningar

Genom vår uppskattade certifieringsutbildning för inkassohandläggare ger vi grundläggande och fördjupande kunskaper inom såväl juridik som praktisk inkassokunskap. Därutöver erbjuder vi löpande utbildning inom en rad områden som är relevanta för branschen.

Läs mer om detta arrow_forward

Remissyttranden i lagstiftningsärenden

Svensk Inkasso deltar aktivt i lagstiftningsarbetet bland annat genom att delta i utredningsarbete och att lämna remissvar i för branschen relevanta frågor.

Se alla