Allt fler vill avbetala sina skulder

Antalet personer som inte kan betala sina inkassoskulder och som ber om hjälp med avbetalningsplaner ökar. Det visar en färsk undersökning bland Sveriges inkassoföretag som genomförts av branschorganisationen Svensk Inkasso. Inkassoföretagen bedömer också att hushållens betalningsförmåga minskat samt att antalet inkassoärenden kommer att öka.

När inkassoföretagen själva får svara på frågor om hur de ser på hushållens ekonomi uppger en klar majoritet att hushållens betalningsförmåga, med utgångspunkt i de kontakter de haft med skuldsatta under våren, minskar i förhållande till läget före covid 19-pandemin. Företagen vittnar också om att privatpersoner och företag hör av sig mer än under första kvartalet, ofta för att få hjälp med att lägga upp avbetalningsplaner för skulder de inte har möjlighet att betala på en gång. Samtidigt rustar inkassoföretagen för en markant ökning av inkassoärenden efter sommaren.

– Det är många som hör av sig till inkassoföretagen just nu och det är positivt, eftersom det ofta är lättare att hitta lösningar om man tar tag i sina betalningssvårigheter i tid. I många fall kan inkassoföretagen också hjälpa till med avbetalningsplaner, säger Fredrik Engström som är ordförande för Svensk Inkasso.

– De konsekvenser i form av snabbt växande arbetslöshet och sjukskrivningar som pandemin fört med sig kommer med all sannolikhet leda till sämre betalningsförmåga för många och fler inkassoärenden, fortsätter han.

Undersökningen genomfördes under perioden 18 juni – 23 juni 2020 hos Svensk Inkassos medlemsföretag.

Fakta: Undersökningen

  • Vartannat inkassoföretag uppger att de gör bedömningen att hushållens betalningsförmåga just nu minskar.
  • Fyra av tio inkassoföretag uppger att fler skuldsatta hör av sig för att hitta lösningar i sina inkassoärenden, exempelvis genom avbetalningsplaner.
  • Nio av tio inkassoföretag räknar med att antalet inkassoärenden kommer att öka, eller öka kraftigt, under andra halvåret 2020.