Branschens ansvar i anledning av covid-19

Viruset covid-19 har ställt samhället inför stora och omfattande utmaningar och för närvarande vidtas kraftfulla åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen.

Svensk Inkassos styrelse har idag fattat beslut om att i anledning av virusutbrottet anta rekommendationer för hur medlemsföretagen bör bidra till att minska de mest negativa ekonomiska skadeverkningarna av sådan skuldsättning som kan bli ett resultat av covid-19-utbrottet.

Ladda ner rekommendationen här.

Ladda ned save_alt