Aktuellt: Evenemang

date_range
date_range 2020-06-25
Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2020 – Stockholm
<h2>Om certifieringsutbildningen</h2><p>Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.</p><p>Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.</p><p>Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.</p><p>Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.</p><p>För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.</p><p>För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns möjlighet att certifiera sig genom att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Men vi rekommenderar att du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.</p><h2>Enstaka kurs utan certifiering</h2><p>Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller 2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.</p><p>Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.</p><h2>Pris (exkl. moms)</h2><p><em>Icke medlem, hela programmet:</em> 35.000 kr<br><em>Medlem, hela programmet:</em> 33.000 kr<br><em>Enstaka kursdagar icke medlem:</em> 4.900 kr<br><em>Enstaka kursdagar för medlemmar:</em> 4.700 kr<br><em>Icke medlem som endast deltar dag 8: (halvdag)</em> 2.500 kr<br><em>Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag):</em> 2.300 kr<br><em>Endast tentamen:</em> 800 kr</p><p>Priset inkluderar föreläsning, lunch, fm-em kaffe och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.</p><p><a href="https://svenskinkasso.se/anmalan/">Till anmälan</a></p>
Kategori: Evenemang
date_range
date_range 2020-06-25
Svensk Inkassos certifieringsutbildning hösten 2020 – Göteborg
<h2>Om certifieringsutbildningen</h2><p><em>Utbildningen är fullbokad – du kan fortfarande anmäla dig, men kommer då att ställas på reservlista.</em></p><p>Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.</p><p>Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.</p><p>Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.</p><p>Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.</p><p>För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.</p><p>För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns möjlighet att certifiera sig genom att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Men vi rekommenderar att du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.</p><h2>Enstaka kurs utan certifiering</h2><p>Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller 2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.</p><p>Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.</p><h2>Pris (exkl. moms)</h2><p><em>Icke medlem, hela programmet:</em> 35.000 kr<br><em>Medlem, hela programmet:</em> 33.000 kr<br><em>Enstaka kursdagar icke medlem:</em> 4.900 kr<br><em>Enstaka kursdagar för medlemmar:</em> 4.700 kr<br><em>Icke medlem som endast deltar dag 8: (halvdag)</em> 2.500 kr<br><em>Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag):</em> 2.300 kr<br><em>Endast tentamen:</em> 800 kr</p><p>Priset inkluderar föreläsning, lunch, fm-em kaffe och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.</p><p><a href="https://svenskinkasso.se/anmalan/">Till anmälan</a></p>
Kategori: Evenemang