​Covid-19 och inkassobranschen

Covid-19 och inkassobranschen

Inkassobranschen påverkas, liksom resten samhället, mycket kraftigt av den pågående covid-19-pandemin. För Svensk Inkassos del innebär det bland annat att vårens Certifieringsutbildning ställs in och att vårt årsmöte kommer att genomföras på digital väg. För medlemsföretagens del innebär sjukfrånvaro och åtgärder mot smittspridning stora utmaningar.

Krisen medför också ekonomiska svårigheter för många och risken för att såväl företag som privatpersoner skall drabbas av långvarig skuldsättning är stor.

Styrelsen för Svensk Inkasso beslutade därför nyligen att anta en rekommendation för hur inkassoverksamheten bör bedrivas under den tid då krisen pågår för att minska de mest allvarliga skadeverkningarna som den ökade skuldsättningen kan medföra. Den kan du läsa mer om nedan.

Som du kanske märkt ser vårt nyhetsbrev sedan i februari lite annorlunda ut än tidigare. Detta beror bland annat på att vi velat göra nyhetsbrevet lite kortare, men mer aktuellt. Numera skickas det också med tätare intervaller än tidigare – varannan månad.

Tipsa gärna personer som du tror skulle ha nytta av informationen i nyhetsbrevet att prenumerera!

Jag önskar dig slutligen en glad påsk och en trevlig vår, samhällsläget till trots.

// Fredrik Engström, advokat, ordförande för Svensk Inkasso