Inkassobranschens roll i pandemin

Vi lever för närvarande i märkliga tider som ställt samhället inför stora utmaningar – inte minst ekonomiska.

Svensk Inkasso får för närvarande många frågor om hur den pågående pandemin påverkar antalet inkassoärenden hos inkassobolagen. Än så länge är det dock inte fråga om någon omfattande ökning av ärenden hos våra medlemsföretag. Detta beror sannolikt på att det finns en inbyggd fördröjning i de ekonomiska systemen som gör att det dröjer viss tid innan en förfallen fordran registreras som ett inkassoärende – exempelvis på grund av det först skickas en eller flera betalningspåminnelser eller att en kredit måste sägas upp.

Vår bedömning är dock att antalet ärenden kommer att öka markant under hösten eftersom vi av erfarenheter från tidigare ekonomiska nedgångar vet att såväl sjukdom som arbetslöshet är två viktiga faktorer som påverkar människors betalningsförmåga.

Inkassobranschen fyller en viktig samhällsfunktion i att hjälpa företag och näringsliv att få betalt för sina fordringar – vilket naturligtvis blir än mer viktigt i en tid då många verksamheter kämpar för sin överlevnad.

Samtidigt riskerar pandemin att drabba många privatpersoner svårt och Svensk Inkasso gick därför i mars ut med en rekommendation till medlemsföretagen att vara mer återhållsamma med bland annat ingripande verkställighetsåtgärder. Du kan läsa rekommendationerna i sin helhet här.

Vår förhoppning är självfallet att pandemins ekonomiska påverkan på samhället blir så liten som möjligt. Inkassobranschen kommer dock – oavsett storleken på de samhällsekonomiska utmaningarna – att fylla en viktig funktion för att på ett ansvarsfullt sätt begränsa skadeverkningarna.

// Fredrik Engström, advokat, ordförande för Svensk Inkasso