Läget i ekonomin allvarligt men stabilt

Uppgifter från inkassobolagen tyder på att den ekonomiska krisen inte har blivit lika hård som befarat. Hushållens betalningsförmåga bedöms nu ligga på ungefär samma nivå idag som för tre månader sedan. Det visar en undersökning bland Sveriges inkassoföretag som genomförts av branschorganisationen Svensk Inkasso.

Efter en sommar och höst med varsel och stigande arbetslöshet är det många som fått mindre pengar i plånboken. De sämre ekonomiska förutsättningarna har märkts tydligt hos inkassobolagen som sedan i våras rapporterat att hushållen fått det allt svårare att betala sina skulder i tid och att antalet inkassoärenden samtidigt har ökat.

Men när inkassobolagens siffror från det tredje kvartal summeras, visar det sig att den negativa utvecklingen nu är bruten och att antalet inkassoärenden var lägre än befarat.

-Inför tredje kvartalet trodde många på ett ökat antal inkassoärenden men det verkliga utfallet är att för de allra flesta bolag så ligger antalet på ungefär samma nivå. Det är förstås positivt och kan tyda på att krisen inte slagit lika hårt på privatekonomin som befarat, säger Fredrik Engström som är ordförande på Svensk Inkasso.

Men det finns orosmoln. På frågan om vad inkassoföretagen tror om framtiden, svarade sex av tio att man tror att årets sista kvartal kommer innebära en ökning av antalet inkassokrav.

-Arbetslösheten har ökat och många upplever ett besvärligt ekonomiskt läge just nu och har svårt för att betala sina räkningar. Därför uppmanar vi konsumenter som vet att de har små marginaler, att tänka till innan de handlar på kredit. Helt klart är det en risk att julhandeln kan förvärra läget, säger Fredrik Engström som är ordförande på Svensk Inkasso.

Företagen vittnar också om att privatpersoner och företag hör av sig mer nu, jämfört med under andra kvartalet, ofta för att få hjälp med att lägga upp avbetalningsplaner för skulder de inte har möjlighet att betala på en gång.

-Allt fler hör av sig till inkassoföretagen och det är positivt, eftersom det ofta är lättare att hitta lösningar om man tar tag i sina betalningssvårigheter i tid. I många fall kan inkassoföretagen också hjälpa till med avbetalningsplaner, säger Fredrik Engström som är ordförande för Svensk Inkasso.

Undersökningen genomfördes under perioden 2020-10-08 till 2020-10-22 hos Svensk Inkassos medlemsföretag.

Fakta: Undersökningen

  • Sex av tio inkassoföretag uppger att hushållens betalningsförmåga ligger ungefär på samma nivå som i somras (andra kvartalet).
  • Fyra av tio inkassoföretag uppger att fler skuldsatta hör av sig för att hitta lösningar i sina inkassoärenden, exempelvis genom avbetalningsplaner.
  • Sex av tio inkassoföretag räknar med att antalet inkassoärenden kommer att öka under fjärde kvartalet 2020.