Lansering av den nya certifieringsutbildningen!

Till hösten blir det premiär av den populära utbildningen i en helt ny form.
Vi kommer varva det viktiga mötet på plats med möjligheten att i sin egen takt se inspelade kunskapsfilmer av utbildningens innehåll.
Under utbildningen kommer det löpande hållas avstämningar och kunskapskontroll via Teams.

Välkommen att läsa mer om kursdatum och att inkomma med er anmälan senast 22 augusti 2023.

Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2023