Ny förverkande­lagstiftning

Diarienr: Ju2022/0065

Svensk Inkasso har genom remiss den 21 januari 2022 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet ”Ny förverkandelagstiftning” (SOU 2021:100).

De föreslagna förändringarna i inkassolagen bedöms enligt Svensk Inkasso inte få någon praktisk betydelse. Svensk Inkasso lämnar därför förslagen utan erinran.