Rekommendation rörande fordrans grund i summarisk process

Svensk Inkassos styrelse har beslutade den 2021-09-21 att anta rekommendationer till medlemsföretagen rörande hur fordrans grund skall anges vid ansökan om betalningsföreläggande. Rekommendationerna träder i kraft den 31 mars 2022.

Ladda ned save_alt