Rekommendation rörande Skuldra

Svensk Inkassos styrelse beslutade vid styrelsemöte den 16 juni att upphäva den rekommendation rörande företaget Skuldra som utsänts till medlemsföretagen den 2021-06-14.