Se våra panelsamtal från Almedalsveckan

 

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Svensk Inkasso två panelsamtal där föreningens ordförande Fredrik Engström, tillsammans med experter från bland annat Kronofogden, Finansinspektionen och kreditupplysningsbranschen, diskuterade hur hushållens betalningsförmåga påverkas i orostider och vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka överskuldsättning.

Bland annat diskuterades vad enskilda och samhället bör göra för att motverka skadeverkningar. För att komma till rätta med problemen behöver insatser sättas in tidigt, i skolan. Undervisning i privatekonomi i grundskolan kan fylla en viktig funktion, ansåg paneldeltagarna. Det konstaterades också att många hushåll saknar ekonomiska reserver och att yrkesarbetande personer bör se till att vara med i en a-kassa eftersom man då har lättare att klara den ekonomiska omställning som arbetslöshet innebär.

Här nedan kan du ta del av inspelningar från de två samtalen

Hur motverkar vi överskuldsättning

Hur påverkas hushållens betalningsförmåga i orostider?