Fler kan hamna hos Kronofogden

När branschorganisationen Svensk Inkasso gjorde en undersökning bland sina medlemmar i slutet av juni, räknade majoriteten med att Kronofogden kommer att få mer jobb till hösten. Inkassobolagen spår nämligen att fler inkassoärenden än tidigare kan komma att lämnas över till myndigheten.

I Svensk Inkassos årsrapport 2021 konstateras att svenskarnas skulder hos inkassobolagen vuxit till rekordhöga 94,2 miljarder kronor. Bara under det senaste året har skulderna ökat med 9 miljarder och i ett långsiktigt perspektiv, från 2008 och framåt, har den totala skulden fördubblats. Samtidigt visade årsstatistiken att antalet nya inkassokrav minskade under 2020.

– Minskningen av antalet inkassokrav tyder på att pandemin inte slagit så hårt mot privatekonomin som befarat. Den låga räntan och stödpaketen kan också ha agerat krockkudde samtidigt som många blivit försiktigare och har konsumerat mindre vilket gjort att den ekonomiska aktiviteten minskat i viss utsträckning, säger Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso.

Under 2020 utgjorde antalet inkassoärenden som överlämnades till Kronofogden ungefär 15 % av det totala antalet nya fordringar. I en medlemsenkät, som genomfördes under slutet av juni, svarade 7 av 10 inkassobolag att de nu räknar med att antalet ansökningar om betalningsförelägganden till Kronofogden kommer att öka under andra halvåret 2021.

– Eftersom inkassobolagen normalt inte överlämnar ärenden till Kronofogden i fall där den enskildes möjlighet att betala är låg kan ett ökat antal ansökningar paradoxalt nog vara ett positivt tecken eftersom det indikerar att fler fått en ökad betalningsförmåga, säger Fredrik Engström, ordförande i branschorganisationen Svensk Inkasso.

Statistiken visar också att upp emot vartannat inkassobolag räknar med att antalet inkassokrav ökar, nu under andra halvåret av 2021.
Undersökningen genomfördes under perioden 16 juni – 30 juni 2021 hos Svensk Inkassos medlemsföretag.

Fakta: Undersökningen bland Svenska Inkassos medlemsföretag

  • Tre av tio (31%) inkassoföretag upplever att hushållens betalningsförmåga har ökat under första halvåret 2021 medan endast sex procent upplever en minskning.
  • Tre av tio (27%) inkassoföretag uppger att fler skuldsatta nu hör av sig för att hitta lösningar i sina inkassoärenden, exempelvis genom avbetalningsplaner.
  • På frågan om hur många inkassokrav som utsänts under årets första halvår jämfört med sista halvåret 2020, svarar cirka tre av tio (27 %) att antalet inkassoärenden har minskat medan lika många uppger att antalet har ökat. Resterande uppger att antalet ligger ungefär på samma nivå.
  • Ungefär hälften (47%) räknar med att antalet inkassoärenden kommer att öka under andra halvåret 2021. Inget företag räknar med en minskning.
  • När det gäller utvecklingen av antalet ansökningar till kronofogden om betalningsföreläggande kommande halvår, uppger drygt sju av tio (71%) att antalet kommer att öka medan knappt en av tio (7%) spår en minskning.