Styrelsemöte

Styrelsen för Svensk Inkasso sammanträder 10 december 2020.