Styrelsemöte

Styrelsen för Svensk Inkasso sammanträder 12 september 2022.