Sven Johannisson ny ordförande för inkassonämnden

Efter att ha lett Inkassonämndens arbete i över tio år avtackades Ulla Erlandsson under våren som ordförande för nämnden.

Till ny ordförande har nämnden utsett Sven Johannisson, som för närvarande arbetar som hovrättsråd och beredningschef på Svea hovrätt. Sven har tidigare också arbetat på Domstolsverket och som facklig förtroendeman hos Jusek.

Tillsammans med ledamöter som utsetts av Sveriges Advokatsamfund, Finansbolagens förening, Bankföreningen och Svensk Inkasso kommer han nu att leda nämndens arbete med frågor om god etik i inkassoverksamhet.

Läs mer om Inkassonämndens arbete här.