Svensk inkasso i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby 2023 arrangerade Svensk Inkasso två panelsamtal där föreningens ordförande Fredrik Engström, tillsammans med experter från bland annat Finansinspektionen, kreditupplysningsbranschen, LO och Sparbankerna diskuterade hur hushållens betalningsförmåga påverkas i ett läge med kraftig inflation, höga räntor och höjda levnadsomkostnader, samt huruvida hårdare regler för kreditgivningen är det bästa sättet att motverka överskuldsättningen.

Här nedan kan du ta del av inspelningar från de två samtalen