Svensk Inkasso tillskriver Domstolsverket

Vid årsskiftet ändrades rättegångsbalken i syfte att möjliggöra mer digital kommunikation i Sveriges domstolar, bland annat genom att tillåta digitalt underskrivna ansökningshandlingar och digitalt utfärdade fullmakter. Inkassoföretagen står för en stor andel av de tvistemål som anhängiggörs vid domstolarna och Svensk Inkasso har därför varit positiv till förändringarna.

Den tekniska lösning som Domstolsverket nu anvisat för digital signering är dock inte utformad på ett sätt som underlättar hanteringen av ärenden för inkassoföretag och borgenärer. Svensk Inkasso har av denna anledning tillskrivit Domstolsverket för att närmare beskriva hur branschen arbetar och vilka behov som finns hos Svensk Inkassos medlemsföretag.

Läs brevet här:

Ladda ned save_alt