Svensk Inkassos årsmöte 2021

Den 29 april kl. 11.30 – 13.00 håller Svensk Inkasso årsmöte.

För att minska risken för smittspridning har styrelsen för Svensk Inkasso beslutat att årsmötet inte heller i år kommer att genomföras i fysisk form. Istället erbjuds medlemsföretagen att delta vid mötet digitalt, via Teams. Efter att du anmält att du vill delta kommer kansliet att utsända en länk som du kan använda för att medverka. Deltagandet är kostnadsfritt och det går bra att anmäla flera personer från samma medlemsföretag.

Direkt efter årsmötet kommer Anders Dölling, senior advisor inom konsumentskyddsfrågor på Finansinspektionen att hålla ett kortare anförande rörande myndighetens arbete med konsumentkreditfrågor. Han kommer också berätta om slutsatserna i Finansinspektionens konsumentskyddsrapport som lämnades till regeringen i slutet av februari.

Därefter kommer Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström att presentera 2020 års branschstatistik som samlats in från medlemsföretagen.

Det formella årsmötet äger rum kl. 11.30 – 12.00 och är endast öppet för medlemsföretag. Föredragningarna 12-13 är öppna för allmänheten utan kostnad. Anmäl deltagande till kansliet@svenskinkasso.se.