Svensk Inkassos branschstatistik 2018

Kraftig ökning av inkassoärenden

2018 ökade antalet nya inkassoärenden kraftigt. Samtidigt förblev fler ärenden obetalda under året och skillnaden mellan antalet nya ärenden och avslutade ärenden ökade igen efter en lång period av minskning. Det visar färsk statistik från Svensk Inkasso.

Efter att statistiken från Sveriges inkassoföretag samlats in och analyserats, kan det konstateras att 2018 var ett år då antalet nya inkassoärenden ökade kraftigt med 14 procent jämfört med föregående år, till 8,91 miljoner ärenden.

Samtidigt förblev fler inkassokrav obetalda under året. Statistiken som sträcker sig tio år tillbaka i tiden, från 2008 års lågkonjunktur, visar att gapet mellan nya ärenden och avslutade ärenden återigen börjar öka.

När siffrorna från branschens sammanställs, kan det konstateras att totalt cirka 1,2 miljoner personer eller juridiska personer vid årsskiftet hade en skuld till inkassobolagen i Sverige. I ett fyraårsperspektiv har detta antal ökat kraftigt, med cirka 42 procent.

Gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till 88,1 miljarder kronor den 31 december 2018.

Den övervägande delen av alla inkassokrav blir reglerade genom att gäldenären frivilligt betalar eller går med på en avbetalningsplan. Under 2018 gjorde inkassobolagen totalt 1,29 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket motsvarar 14 % av antalet nya ärenden.

Ladda ner hela statistikrapporten här:

Ladda ned save_alt