Svensk Inkassos branschstatistik 2019

Under 2019 minskade antalet nya inkassoärenden något. Men allt fler skuldsatta får svårt att betala sina inkassokrav i tid. Det visar statistik från inkassobranschens branschorganisation som nu samlat in uppgifter från sina medlemsföretag.

Statistiken som sträcker sig elva år tillbaka i tiden visar bland annat att skillnaden mellan nya inkassoärenden och avslutade ärenden – alltså andelen obetalda inkassokrav – ökar för andra året i rad. Detta efter en lång tid av minskning.

Antalet ansökningar till Kronofogden har minskat under året, vilket antyder att inkassobolagen i större utsträckning än under 2018 gjorde bedömningen att skuldsatta helt saknat betalningsförmåga.

När medlemsföretagen i mars månad 2020 svarar på frågor om hur de ser på framtiden framgår det att tre av fyra tror att antalet inkassoärenden kommer att öka under året samtidigt som sex av tio tror att andelen inkassokrav som förblir obetalda kommer att fortsätta öka.

När siffrorna från branschens sammanställs, kan det också konstateras att totalt cirka 1,3 miljoner fysiska och juridiska personer vid årsskiftet fanns registrerade i inkassobolagens register i Sverige. I ett femårsperspektiv har detta antal ökat med 50 procent.

Gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till 85 miljarder kronor den 31 december 2019.

Den övervägande delen av alla inkassokrav blir reglerade genom att gäldenären frivilligt betalar eller går med på en avbetalningsplan. Under 2019 gjorde inkassobolagen totalt 1,2 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket motsvarar cirka 13 procent av antalet nya ärenden.

Statistiken visar att män är mer skuldsatta än kvinnor.

Ladda ner hela statistikrapporten här:

Ladda ned save_alt