Svensk Inkassos branschstatistik 2020

Under 2020 fortsatte antalet nya inkassoärenden att minska. Trots det ligger det totala beloppet som kvarstår för inkassobolagen att inkassera på all-time-high. Samtidigt ökar andelen unga vuxna som har en skuld till inkassobolagen. Det visar årsstatistik från inkassobranschens branschorganisation som nu samlat in uppgifter från sina medlemsföretag.

Högsta skuldbeloppet någonsin

Statistiken som sträcker sig tolv år tillbaka visar att den totala skulden hos inkassobolagen ökar. Skuldbeloppet – det vill säga den skuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare – uppgick den 31/12 2020 till 94,2 miljarder kronor, vilket är all-time-high sedan mätningarna började.

Fler unga skuldsatta

Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteteten – 68 procent – i åldern 26 – 59 år men andelen unga vuxna under 25 år med skulder ökar från 7,6 procent 2019 till 11 procent 2020. Vidare är män fortsatt mer skuldsatta än kvinnor.

Under fjolåret minskade antalet nya inkassoärenden med sex procent samtidigt som antalet avslutade ärenden också minskade, med ungefär lika mycket. Antalet gäldenärer som hade en skuld till inkassobolagen ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan – 1,3 miljoner. Av dessa var 84 procent privatpersoner och 16 procent företag.

Antalet ärenden ökar hos Kronofogden

Efter en nedgång i fjol, har antalet ansökningar till Kronofogden ökat, dock relativt blygsamt. Antalet betalningsförelägganden har ökat med drygt fyra procent. Statistiken visar dock att de flesta ärenden, 85 procent, aldrig hamnar hos Kronofogden – ofta på grund av att betalning sker snart efter inkassokrav eller genom att den skuldsatte får en avbetalningsplan. Andelen ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden i förhållanden till antalet nya ärenden hos inkassobolagen var följaktligen cirka 15 %.

Inkassobolagen fick i slutet av februari även svara på en fråga om hur de ser på utvecklingen under 2021. 6 av 10 inkassobolag bedömer att ärenden kommer att öka, vilket är en minskning jämfört mot förra undersökningen, då 3 av 4 trodde spådde en ökning. Vidare tror 5 av 10 inkassobolag att andelen obetalda ärenden kommer att öka under 2021.

Ladda ner hela rapporten här:

Ladda ned save_alt