Svensk Inkassos branschstatistik 2021

Även 2021 ökade gäldenärernas skulder till inkassobolagen. Samtidigt minskade ungas andel av skuldsättningen. Andelen företag som fick inkassokrav minskade också kraftigt. Det visar årsstatistik från inkassobranschens branschorganisation som nu samlat in uppgifter från sina medlemsföretag.

Statistiken som sträcker sig tretton år tillbaka visar att den totala skulden hos inkassobolagen ökar. Skuldbeloppet – det vill säga den totala kapitalskuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare – uppgick den 31/12 2021 till 108,1 miljarder kronor, vilket är en ökning i förhållande till 2020.

2021 ökade antalet nya inkassoärenden med sju procent samtidigt som antalet

avslutade ärenden ökade med tio procent. I förhållande till föregående år avslutades alltså en större andel av kraven 2021. Antalet gäldenärer som är registrerade i inkassobolagens register fortsätter att öka under 2021 och uppgick till 1,4 miljoner kronor. 95 procent av alla gäldenärer är privatpersoner. Andelen gäldenärer som är juridiska personer minskade kraftigt, från 16 procent 2020 till fem procent 2021.

Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteteten – 71 procent – i åldern 26 – 59 år. Andelen unga vuxna med skulder minskade från elva procent 2020 till 9,8 procent 2020. Vidare är män fortsatt mer skuldsatta än kvinnor.

Antalet ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogden minskade under året, med cirka sju procent, samtidigt som antalet ansökningar om verkställighet ökade med 18 procent.

Statistiken visar att de flesta ärenden aldrig hamnar hos Kronofogden – ofta på grund av att betalning sker snart efter inkassokrav eller genom att den skuldsatte betalar av skulden inom ramen för en avbetalningsplan. Andelen ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden i förhållanden till antalet nya ärenden hos inkassobolagen var cirka 13 procent.

Läs hela rapporten här:

Ladda ned save_alt