Svensk Inkassos branschstatistik 2022

Antalet inkassokrav fortsätter att öka, färre personer är skuldsatta och det totala skuldberget planar ut på 108 miljarder sek. Dessutom dröjer gäldenärerna längre med betalningarna. Det visar ny branschstatistik från Svensk Inkasso.

Statistiken som sträcker sig 14 år tillbaka visar att antalet inkassokrav fortsätter att öka. Jämfört med föregående år är ökningen cirka tio procent. Men samtidigt ökar inte det totala skuldbeloppet, det planar ut. Gäldenärernas totala skuld till inkassobolagen uppgick till 108,4 miljarder vid årets slut.

Statistiken visar att män är överrepresenterade när det gäller inkassoärenden. Analyseras gäldenärerna sedan utifrån ålder, ökar andelen skuldsatta som är över 60 år medan andelen unga vuxna minskar.

De allra flesta inkassokrav regleras genom att gäldenären frivilligt betalar tillbaka sin skuld. Andelen ärenden som går vidare till kronofogden minskar, likt tidigare år.

Ett mått som ytterligare indikerar sämre tider är hur lång tid det tar för inkassoföretagen att få betalt. Trenden visar på försämrade betalningsförmåga. Under årets första månader – januari till och med mars 2023 – ökade andelen ärenden som tagit mer än tre månader att inkassera, kraftigt.

Siffror från mars månad visa att en tredjedel av alla inkassoärenden tar längre än tre månader att avsluta.

Fakta om rapporten:

  • Den totala kapitalskulden som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare uppgick den 31/12 2022 till 108,4 miljarder kronor, vilket är ungefär samma belopp som förra året.
  • 2022 ökade antalet nya inkassoärenden med nästan tio procent samtidigt som antalet avslutade ärenden ökade med nio procent.
  • Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteteten – 71 procent – i åldern 26 – 59 år. Andelen unga vuxna med skulder minskade från nära tio procent 2021 till närmare åtta procent 2022.
  • Antalet gäldenärer som är registrerade i inkassobolagens register minskade under 2022 och uppgick till 1,35 miljoner. 85 procent av alla gäldenärer är privatpersoner.
  • Siffror från perioden januari-mars 2023 visar att det tar allt längre tid för inkassobolagen att få betalt. I januari tog 27 procent av ärenden längre än tre månader medan motsvarande siffra för mars var 35 procent.

Ladda ner all statistik här:

Ladda ned save_alt