Svensk Inkassos certifieringsutbildning hösten 2020 – Göteborg