Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2020 – Stockholm