Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2023

Datum: 2023-09-22 – 2023-12-14

Om certifieringsutbildningen    

Välkommen till ”nya” certifieringsutbildningen

Till hösten blir det premiär av den populära utbildningen i en helt ny form.
Vi varvar det viktiga mötet på plats med möjligheten att i egen takt se inspelade kunskapsfilmer av utbildningens innehåll. Vi följer upp med avstämningar och kunskapskontroll på Teams. Vi slår helt enkelt ihop det bästa av det mesta.

Upplägg:

Vid två (2) tillfällen kommer vi ses på plats.
Vi kommer varva uppstart och avslutsdagen mellan Stockholm och Göteborg. Den första dagen då vi startar upp utbildningen och går igenom allt det praktiska samt den sista dagen när vi avslutar utbildningen genom att ha en gemensam gruppövning. Den första dagen har vi också föreläsning på temat inkassokunskap.

Alla deltagare kommer få tillgång till ny utbildningsportal, Coursio. Där finns samtliga kunskapsfilmer i den ordning som kursen är planlagd. Under varje tema finns ett flertal filmer inspelade i lagom långa avsnitt på ca 10-30 minuter. Du kan se filmerna hur många gånger du vill.  Totalt är inspelningstiden drygt 2h på varje tema. Du tittar på filmerna i din egen takt mellan de schemalagda avstämningsmötena.

Varvat med filmerna kan det finnas instuderingsfrågor som vi kommer kunna diskutera vid våra avstämningsmöten.
Vid två (2) tillfällen kommer vi ses på Teams och ha avstämningsmöten. Då diskuterar vi innehållet i filmerna, instuderingsfrågor och dina eventuella funderingar. Dessa tillfällen är halvdagar mellan 9:00-12:30. Avstämningsmötena avslutas med ett kontrollprov.

Då det är en certifieringsutbildning har branschen bestämt att det ska finnas någon typ av kunskapskontroll. Det kommer ske vi två (2) tillfällen i samband med avstämningsdagarna. Proven kommer ske samtidigt för alla på distans innehållandes frågor på de filmer som du tittat på mellan avstämnings-mötena.

Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.

Varför certifieringsutbildning?

Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.

Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll).

För att bli certifierad krävs godkänt resultat på de två kontrollproven.

Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.

Sista anmälningsdag till utbildningen är 29 augusti 2023. Varmt välkomna med er anmälan redan idag!

Pris (exkl. moms)

Icke medlem, hela programmet: 39.000 kr
Medlem, hela programmet: 33.000 kr

Priset inkluderar föreläsningar och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.

Till anmälan


Datum och Innehåll

22 september, På plats i Göteborg, Elite Plaza: Inkassokunskap med besök från IMY

Tid: 09-17

Grunden för fordran. Fakturan som fordringsunderlag, fakturans innehåll. Räntelagen. Praktisk och juridisk hantering i inkassoverksamhet. Reglerna kring inkassoverksamhet. Genomgång av inkassolagen och begreppet god inkassosed. Tillstånd och tillsyn. Datainspektionen besöker och informerar om senaste nytt inom inkasso-­ och personuppgiftslag. Här har du möjlighet att ställa frågor knutna till den egna verksamheten

23 september – 22 oktober, Flexibelt arbete på distans: Avtalsrätt & Kronofogde med inriktning på summarisk process och verkställighet

Under denna period ska deltagarna titta på inspelade presentationer i ämnena avtalsrätt och kronofogdens arbete (summarisk process, indrivning, verkställiget). Filmerna följs upp på utbildningsportalen av instuderingsfrågor m.m.

23 oktober – Avstämning distans samt kontrollprov 1

Tid: 9-12

Första avstämningen med gruppen på Teams. Nu går vi igenom frågor och funderingar och diskuterar filmpresentationerna. Avstämningen avslutas med ett prov där både inkasso, avtalsrätt och kronofogdens arbete ingår. Alla deltagare gör provet som är tidsbegränsat samtidigt.

24 oktober – 23 november, Flexibelt arbete på distans: Specialinkasso & Obeståndsrätt

Nu kommer en period med inspelade presentationer på områdena obestånd och specialinkasso. Filmerna följs upp på utbildningsportalen av instuderingsfrågor m.m.

24 november – Avstämning distans samt kontrollprov 2

Tid: 9-12

Andra avstämningen med gruppen på Teams. Återigen en möjlighet att gå igenom frågor och funderingar sedan vi sågs senast. Avstämningen avslutas med ett prov där områdena obestånd och specialinkasso ingår. Alla deltagare gör provet som är tidsbegränsat samtidigt.

25 november – 13 december, Flexibelt arbete på distans: Process & förlikning

Den sista delen av utbildningen är en inspelad presentation av området sakligt grundade invändningar kort om processrätt, förlikningsteknik och tredskodom.

14 december, På plats i Stockholm (lokal meddelas senare)

Tid: 09-17

Avslutning på plats med gemensam gruppövning i Stockholm.

Vid sista tillfället summeras all kunskap i en praktisk övning som sker på plats. Gruppen träffas igen och känner sig då mer bekväma att återse varandra. Gruppövningen lämpar sig för att vara på plats.

Diplomutdelning sker också på plats.