Vårens certifieringsutbildning inställd

Information till alla deltagare i vårens certifieringsutbildning.

Svensk Inkasso har mot bakgrund av regeringens direktiv; att alla måste ta sitt ansvar i att förhindra smittorisken av coronaviruset, fattat följande beslut.

Vårens samtliga 8 dagar i Certifieringsutbildning ställs in!

Detta ligger också i linje med den policy de flesta företag nu har att inte medverka i evenemang/utbildninger eller att resa i tjänsten.

Vi är givetvis väldigt ledsna för att ge detta besked men kommer inom kort återkomma med nya tider i höst med start från september – december. Alla ni som har anmält er har en säkrad plats till höstens utbildning. En återkoppling till er görs i samband med att vi presenterar de nya tiderna.