Svensk Inkassos årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte i Svensk Inkasso!

Tid: 26 april kl. 10.30 – 11.00
Plats: Berns Salonger, Spegelsalen, Berzelii Park, Stockholm

Efter årsmötet öppnas dörrarna för inbjudna gäster för anföranden om inkassobranschen kl. 11-12.

Svensk Inkassos ordförande, advokat Fredrik Engström, presenterar och analyserar årets branschstatistik och berättar om föreningens och Inkassonämndens verksamhet under 2021. Ytterligare talare presenteras inom kort.

Kl. 12.00 serveras gemensam lunch. Lunchen debiteras medlemsföretagens deltagare till självkostnadspris, ca 350 kr. Glöm inte att framföra särskilda kostönskemål i samband med anmälan.

Återkomma med anmälan och besked om ni vill medverka på lunchen snarast möjligt till kansliet@svenskinkasso.se