Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Diarienr: Ju2021/03621

Svensk Inkasso har genom remiss den 25 februari 2022 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet ”En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning” (SOU 2021:79).

Utredningen anser att det inte finns behov av några ytterligare åtgärder för att uppnå syftet med den tidigare reformen. Svensk Inkasso delar denna uppfattning.