Information rörande utbildningar hösten 2020

Företag med fortsatta rese-/mötesrestriktioner

I höst kommer Certifieringsutbildningen genomföras såväl i Stockholm som Göteborg. I samband med att anmälningar till kurserna nu kommer in har frågan om hur utbildningen praktiskt kommer genomföras tagits upp för diskussion. Vi kan konstatera att möten, seminarium och utbildningar under våren uteslutande genomförts på distans. Många företag införde tidigt rutiner för resande och möten utanför arbetsplatsen. För många företag har dessa rutiner ännu inte upphört och därför finns det företag som vill deltaga men på grund av sina egna interna policys inte har möjlighet att medverka om utbildningen genomförs i gemensam lokal.

Hur utbildningen praktiskt kommer genomföras

Mot bakgrund av ett flertal medlemsföretags önskemål, att genomföra utbildningen på distans, har Svensk Inkasso beslutat att genomföra utbildningen på följande sätt: I september kommer utbildningen helt hållas på distans, därefter kommer genomförandet av utbildningen anpassas efter det aktuella läget och givna rekommendationer. Vi hoppas att utbildningen kan hållas i lokal i oktober för de som önskar. Det kommer dock alltid finnas en möjlighet att vara med på distans för de deltagare som inte önskar deltaga på plats och för de deltagare vars företag fortfarande har restriktioner avseende resor och möten.

Stockholm den 17 och 18 september – Utbildning på distans

Göteborg den 24 och 25 september – Utbildning på distans

Kommande kursdagar träffas vi förhoppningsvis i lokal, beslut tas under hand. Det ska dock alltid finnas möjlighet att alltid vara med på distans under hösten 2020.

Material och tentor

Utbildningsmaterial kommer kunna hämtas digitalt samt kurslitteratur kommer skickas till deltagarna inför starten. De tentor som ingår kommer kunna utföras på deltagarnas arbetsplats med hjälp av en övervakande chef.

All praktisk information kommer skickas till deltagarna i god tid före kursstart.

Vi hoppas alla deltagare ska känna sig trygga och välkomna oavsett på vilket sätt utbildningen genomförs, på distans eller på plats i utbildningslokalen!

Väl mött – oavsett hur – önskar Utbildningssektionen.