Styrelsemöte

Styrelsen för Svensk Inkasso sammanträder 12 december 2019.