Styrelsemöte

Styrelsen för Svensk Inkasso sammanträder 17 mars 2020.