Styrelsemöte

Styrelsen för Svensk Inkasso sammanträder 15 september 2020.