Träffa Svensk Inkasso under Almedalsveckan

Söndagen den 3 juli startar årets politikervecka i Visby. Svensk Inkasso medverkar  i två seminarium som rör samhällsekonomin och överskuldsättning. Välkommen att lyssna. Du hittar oss på Strandvägen 4, nära Kallis, bakom universitetet. Klicka här för vägbeskrivning.

Varmt välkommen!

Hur påverkas hushållens betalningsförmåga i orostider?

4 juli kl 16.00 – 16.50

I en orolig omvärld ser allt fler om sitt hus. Krig, ökad inflation och prisstegringar påverkar hushållens ekonomi. Vilken beredskap när det gäller ekonomin behöver vi ha? Hur länge ska vi kunna klara oss om viktiga samhällsfunktioner slås ut? Vad bör enskilda och samhället göra för att motverka skadeverkningar?

 I panelen:

  • Fredrik Engström från Svensk Inkasso,
  • Anna Huzell från Budget- och skuldrådgivarnas förening
  • Michael K Andersson från Finansinspektionen
  • Emma Persson från Länsförsäkringar

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program.

Hur motverkar vi överskuldsättning?

5 juli kl 10.00 – 10.50

Överskuldsättningen är ett växande problem och leder till utsatthet och social isolering. Skuldsanering är en viktig åtgärd men det finns också förslag om att motverka skadlig kreditgivning genom ett nationellt skuldregister. Vad kan branschen göra och vad kan lagstiftarna göra – utan att den viktiga betalningsmoralen försämras?

I panelen:

  • Fredrik Engström från Svensk Inkasso,
  • Henrik Jacobsson från Credit Safe,
  • Reza Saleh Baars från Kronofogdemyndigheten
  • Björn Wiechel, riksdagsledamot,

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program.